یازدهمین فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد

یازدهمین فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ویژه نامه کلام در زمستان ۹۵ منتشر شد.

مقاله های منتشر شده در یازدهمین فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی به این شرح است:

عقل در علوم الهی و علوم بشری/ محمداسحاق عارفی، سیعلی دلبری، محمدمهدی کمالی

بررسی منظر «نور و فلسفه» نسبت به مساله آگاهی/ سیامک عبدالهی، منصور نصیری، محمد لنگهاوسن

تبیین فلسفی علیت و تعامل آن با معارف شریعت/ غلامعلی مقدم

چالش حکمت متعالیه در تبیین فلسفی رجعت/ معصومه سادات سالک

رجعت در اهل تسنن (چالش ها و عوامل انکار)/ خدامراد سلیمیان

تحلیلی از رویه الله تعالی در آیه سوال موسی/ عبدالمجید زهادت

بررسی روایت «حب علی ابن ابی طالب حسنه لاتضر معها سیئه» و دیدگاه های مطرح شده درباره آن/ سیدمحمدعلی میرصانعی، حمید کریمی

نظر کاربران