اعلام فراخوان مقاله؛ نخستین کنگره بین‌المللی فقیه فقه نظام برگزار می‌شود

نخستین کنگره بین المللی فقیه فقه نظام، نکوداشت شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر در قم برگزار می شود.

محورهای فراخوان کنگره فقیه فقه نظام به این شرح اعلام شده است:

مبادی، مبانی و اصول فقه نظام

ساحت ها و ابعاد فقه نظام

هستی شناسی تاریخی فقه نظام در تراث فقهای اسلام

جریان شناسی فکری فقه نظام

فقه نظام، حوزه انقلابی و تمدن ساز

گفتمان سازی فقه نظام

راهکارها، بایسته ها و موانع

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ مهرماه، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۳۰ دی ماه و زمان برگزاری کنگره، فروردین سال ۱۳۹۷ اعلام شده است.

دبیرخانه دایمی کنگره بین المللی فقیه فقه نظام در قم، خیابان صفائیه، کوی ممتاز، ساختمان نورالثقلین قرار دارد.

نظر کاربران