• دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» در ایستگاه اول

    24 آگوست 2020 / ساعت 17:07

    اولین شماره دوفصلنامه «فقه دولت اسلامی» (بهار و تابستان ۱۳۹۹) با شش مقالهٔ علمی منتشر گردید. 👇 مقالات این شماره: 📘 سرمقاله: ⟨الزامات نظری-عملی تحقق فقه دولت⟩ ✍️ به قلم […]