آرشیو دسته‌بندی: طرح‌های پژوهشی

  • دوفصلنامه فقه دولت اسلامی

    ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ / ساعت ۲۰:۳۱

    به گزارش روابط عمومی موسسه فتوح اندیشه، معاون پژوهش این مؤسسه از انتشار نخستین شماره دوفصلنامه در حوزه فقه دولت اسلامی در آینده نزدیک خبر دادند.
  • معرفی طرح فقه دولت‌سازی اسلامی (فدا)

    ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / ساعت ۱۳:۲۲

    به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه، حجت الاسلام محمدرضا پیری، معاونت پژوهش این مؤسسه، گزارشی از 3 سال کار پژوهشی پروژه فقه دولت سازی اسلامی (فدا) ارائه دادند.