حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
 • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق (علیه السلام) (۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد فلسفه دین (سال ۱۳۹۲) و دکتری فقه سیاسی (گرایش فقه روابط بین‌الملل)(در حال تحصیل)

 

 • عنوان پایان‌نامه دفاع شده

الف) کارشناسی ارشد:

فلسفه فقه حکومتی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

ب) سطح سه حوزه:

مقایسه تطبیقی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر و میرزای نائینی(ره)

 

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • مدیر کارگروه ولایت فقیه مرکز بررسی‏‌های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
 • دبیر کارگروه عرفان‏‌های نوظهور، مرکز بررسی‏‌های استراتژیک ریاست جمهوری(۱۳۸۸-۱۳۸۹).
 • مدیر داخلی فصل‌نامه علمی – پژوهشی کلام اسلامی مؤسسه امام صادق(ع)(۱۳۹۰-۱۳۹۳).
 • کارشناس سیاست‏‏ گذاری پژوهشی معاونت پژوهش حوزه ‌های علمیه (۱۳۸۹-۱۳۹۲)
 • عضو هیئت مدیره مؤسسه رویش اندیشه و معرفت (۱۳۹۱) تاکنون.
 • عضو کارگروه فقه سیاسی مؤسسه فتوح اندیشه (۱۳۹۱) تاکنون.
 • مدیر پایگاه اینترنتی فقه حکومتی وابسته به مؤسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلامی (۱۳۹۲) تاکنون.
 • دبیر علمی نشریه مدیریت در قرآن وابسته به بنیاد فقهی مدیریت در اسلام (۱۳۹۲)
 • رئیس مؤسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام قم (۱۳۹۲) تاکنون.
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو فصل‌نامه اندیشه تمدنی اسلام (۱۳۹۴) تاکنون.
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول دو فصل‌نامه گفتمان فقه حکومتی وابسته به مؤسسه معارف و اندیشه تمدنی اسلام (۱۳۹۴) تاکنون
 • عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • مدرس فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • دبیر علمی کارگروه فقه دولت مؤسسه فتوح اندیشه (۱۳۹۵) تاکنون.
 • عضو هیئت مدیره مؤسسه علوم و معارف راهبردی اسلام (شعبه قم) ۱۳۹۶ تاکنون.

 

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در حوزه

 • عرفان‏‌های نوظهور ـ سای بابا، سطح دو مدرسه علمیه معصومیه طرح آشنایی با عرفان‏‌های نوظهور.
 • مناسبات فقه و تمدن، سطح دو مرکز تخصصی تبلیغ، (درس پاسخ به شبهات کلامی)
ب) تدریس‌ در دانشگاه‌
 • دانشگاه باقرالعلوم کارشناسی ارشد رشته فقه سیاسی.
 • فقه سیاسی امام خمینی.
 • فقه سیاسی و نظام سیاسی قدیم.
 • فقه سیاسی تطبیقی.
 • روش تحقیق در علوم سیاسی[فقه سیاسی].

 

فعالیت‌های همایشی

الف)  گزیده ارایه سخنرانی در همایش‌ها
 • «چیستی نظریه‌پردازی در فقه حکومتی قم»– مؤسسه امام خمینی، همایش ملی فقه حکومتی.
 • «مناسبات فقه و حکومت از منظر مرحوم سلار تبریز»– دانشگاه تبریز، همایش ملی بزرگداشت مرحوم سلار دیلمی.
 • «ظرفیتهای تمدن‌سازی سیره نبوی» -کرمان، امور مساجد، همایش بین‏‌المللی پیامبر اعظم.
 • «بهانه‌های تکفیر قم»– جامعه المصطفی العالمیه، همایش بین‏‌المللی پدیده تکفیر.
 • «چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی قم»– مؤسسه امام خمینی، همایش ملی سبک زندگی.
 • «فقه حکومتی؛ شاخص حوزه انقلابی قم»،- مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (دارالشفا)، همایش ملی حوزه انقلابی.
 • «نقش فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی قم»– دانشگاه علمی کاربردی، همایش بین‏‌المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی.
 • «سبک زندگی در آئینه سیره نبوی»– تهران، دانشگاه تهران (با همکاری دانشگاه امام صادق)، همایش ملی کنگره پیامبر اعظم (ص).
 • جایگاه غدیر در فرآیند تکاملی انقلاب نبوی تهران،– دانشگاه آزاد اسلامی، هفتمین کنگره بین‏‌المللی دکترین جهانی دهه غدیر .
 • مناسبات فقه و سبک زندگی قم– همایش ملی سبک زندگی اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت.

 

ج) گزیده ارایه مقاله در همایش‌ها
 • «سبک زندگی در آئینه سیره نبوی(ص)» مجموعه مقالات همایش ملی پیامبر اعظم(ص)- ۱۳۹۲
 • «شهادت شاهراه ظفر» مجموعه مقالات همایش ملی علامه عسکری۱۳۹۰
 • «فریادگر وحدت» مجموعه مقالات همایش ملی علامه عسکری۱۳۹۰
 • «امت اسلامی در فرآیند تکامکلی انقلاب اسلامی» مجموعه مقالات همایش بین‏‏‏‌المللی امت اسلامی ۱۳۹۲
 • «بهانه‌‏های تکفیر» مجموعه مقالات همایش بین‌‏المللی جهان اسلام و پدیده تکفیر ۱۳۹۴
 • «چیستی و جایگاه غدیر در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی» مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین‏‌المللی دکترین جهانی دهه غدیر ۱۳۹۵
 • «حکم اولیه فصل هنری و بررسی احکام عارضی آن» مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر ۱۳۹۵
 • «تاثیر نوع حاکمیت در گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه‌‏های امام خمینی» مجموعه مقالات همایش بین‌‏المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر ۱۳۹۵
 • «نقش فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی» مجموعه مقالات همایش بین‌‏المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی ۱۳۹۶
 • «فقه معطوف به تمدن» مجموعه مقالات همایش ملی نخستین هفته تمدن نوین اسلامی ۱۳۹۴
 • «اجتهاد حکومتی، منابع دینی و نظام سازی» مجموعه مقالات همایش ملی نخستین هفته تمدن نوین اسلامی ۱۳۹۴
 • «فقه حکومتی نرم‌‏افزار تحول در نهادهای اساسی ج.ا.ا،» مجموعه مقالات همایش ملی بازخوانی فقهی-حقوقی نهادهای اساسی ج.ا.ا ۱۳۹۱
 • «ظرفیت‏‌های تمدن‌سازی سیره نبوی» مجموعه مقالات همایش ملی نخستین هفته تمدن نوین اسلامی ۱۳۹۴
 • «فقه حکومتی؛ کارویژه نوین جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی»، مجموعه مقالات همایش نیم قرن حضور، ۱۳۹۴
 • «تولید فقه حکومتی شاخص حوزه انقلابی»، مجموعه مقالات همایش ملی حوزه انقلابی ۱۳۹۶

 

کتاب‌ها

الف) گزیده کتاب‌های چاپ شده
 • «فقیهی از کرانه کویر»: تألیف بوستان کتاب-۱۳۹۰
 • «صدف آفرینش»: تألیف ایلنا- ۱۳۸۸
 • «حماسه کبری»: تألیف الطیار-۱۳۸۷
 • «انسجام اسلامی منهای وهابیت»: تألیف با پرسش‏گران-۱۳۸۶
 • «سلمان زمان»: تألیف نشر جوان‏مهر- ۱۳۸۹
 • «چکیده آفرینش»: تألیف نشر حسنین-۱۳۸۶
 • «خشونت در پناه مسیح»: تألیف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی- ۱۳۹۵
 • «ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم»: تحقیق و تألیف انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب (۱۳۹۱)
 • «جستارهایی در فقه حکومتی» تحقیق و تألیف نشر کتاب فردا- ۱۳۹۳
 • «مقایسه تطبیقی فقه حکومتی صاحب جواهر و میرزای نائینی»، تحقیق و تالیف، نشر تمدن نوین، ۱۳۹۵
ب) کتاب‌های در دست چاپ
 • «هیاهوی دروغین»: تحقیق و تألیف.
 • مناسبات فقه و علوم انسانی تحقیق و تألیف.
 • فلسفه فقه حکومتی تحقیق و تألیف.

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در کتاب‌ها
 • «امام هادی(ع) و افسانه رفع القلم» مجموعه مقالات همایش امام هادی(ع)- دانشگاه امام صادق(ع)- ۱۳۹۲
 • «مدخلی بر مناسبات فقه و پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی»، مجموعه کتب تک نگاه‌‏های فقه حکومتی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۳
ب) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی
 • «درآمدی بر فقه حکومتی» مجله حکومت اسلامی-ش۶۰
 • «مناسبات فقه و حکومت» مجله حکومت اسلامی- ش۶۱
 • «فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی» مجله مطالعات انقلاب اسلامی- ش۳۲
 • «ظرفیت‏‌های تمدن سازی فقه شیعه» مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی-ش۳
 • «فقه حکومتی نرم افزار تحول در نهادهای اساسی ج.ا.ا». فصل‌نامه پژوهش‏‌های فقهی-حقوقی، دوره۲، ش۱
ج) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی ـ تخصصی
 • «پاردایم فقه حکومتی» علمی- ترویجی مجله معرفت- ش۱۸۲
 • «آرمان عاشورا؛ حکومت یا شهادت» علمی- ترویجی معرفت ۱۷۰
 • «بازکاوی داستان رفع القلم» علمی- ترویجی معرفت ۱۷۰
 • «ابولؤلؤ از حقیقت تا توهم» علمی- تخصصی فصل‌نامه تاریخ اسلام-ش۴۲
 • «سای بابا معنویت مخملین» علمی- ترویجی مجله معرفت-ش۱۶۱
 • «عدالت در ساحت فقه حکومتی» علمی-ترویجی مجله معرفت- شماره ۱۹۱
 • «مقدمه‌ای بر مناسبات فقه و حکومت» علمی –تخصصی فصل‌نامه فقه اسلامی-ش۶۷
 • «مقدمه‌ای بر فقه اجتماعی شیعه» علمی –تخصصی فصل‌نامه فقه اسلامی-ش۶۵
 • «مدخلی بر مناسبات فقه و تمدن» علمی-تخصصی فصل‌نامه فقه اسلامی- شماره ۷۲
 • «مناسبات حوزه و نظام اسلامی با محوریت کارویژه فقه حکومتی» علمی-ترویجی مجله معرفت- در نوبت انتشار
 • «درآمدی تأسیسی بر نظریه فقه و فطرت» علمی-ترویجی مجله معرفت، شماره ۲۱۱
 • «فقه حکومتی نرم‌افزار نهائی مدیریت جامعه در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی» علمی-تخصصی اسلام و پژوهش‏‏‌های مدیریتی- ش۶
 • «سبک زندگی در آئینه فقه سنتی» علمی-تخصصی پژوهش‏‌نامه حکمت اهلبیت(ع)- شماره۱
 • «چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی» علمی ـ ترویجی مجله معرفت، شماره ۱۸۵
 • «فقه معطوف به تمدن» علمی ـ ترویجی مجله معرفت ـ شماره ۱۸۲
 • «سبک زندگی در آئینه فقه سنتی» علمی ـ تخصصی پژوهش‏‌نامه حکمت اهلبیت شماره ۲
 • «جایگاه امت اسلامی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی» علمی-ترویجی فروغ وحدت- شماره۳۳
 • «ظرفیت‌های الگویی انقلاب اسلامی برای ملتهای جهان» علمی تخصصی مجله نوراندیشه شماره ۹
 • «فقه حکومتی و انقلاب اسلامی» علمی-تخصصی نشریه تخصصی علوم انسانی صدرا- شماره ۹
 • «دانایی یا نادانی؟ رسانه این است» فرهنگی- اجتماعی فصل‌نامه فرهنگ پویا- ش۹
 • «نحوه برخورد نظام با جریانهای غیرخودی» فرهنگی- اجتماعی فصل‌نامه فرهنگ پویا-ش۱۲
 • «سنگ فرا راه انسجام» فرهنگی- اجتماعی فصل‌نامه فرهنگ پویا-ش۷
 • «مناسبات فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی»، نشریه تخصصی علوم انسانی صدرا- شماره ۹
 • «فقه و نظام‌های اجتماعی» نشریه تخصصی علوم انسانی صدرا- شماره ۱۶
 • «جریان‌شناسی فکری پیرامون فقه شیعه» دوفصل‌نامه گفتمان فقه حکومتی، شماره ۱
د) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها
 • «چیستی فقه حکومتی» مصاحبه علمی ماه‌نامه رایحه- ویژه نامه فقه حکومتی
 • «فقه سیاسی فرع بر فقه حکومتی» مصاحبه علمی خبرگزاری ایکنا-آبان۱۳۹۰
 • «عوامل و موانع توسعه فقه حکومتی» مصاحبه علمی خبرگزاری ایکنا-آبان۱۳۹۰
 • «فقه؛ عامل استقلال هویتی و پویایی فرهنگ اسلامی» مصاحبه علمی خبرگزاری ایکنا- ۲۴/۹/۹۲

و) مقالات مندرج در روزنامه‌‏ها و سایت‌ها

 • مقالات متعدد (بیش از ۲۰ مقاله) در روزنامه کیهان با «موضوع فقه، حکومت و تمدن» (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶)
 • «آیا فقه حکومتی غیر از فقه تمدنی است»؟ یادداشت علمی سایت علمی ۵۹۸
 • «درآمدی بر نقش فقه در تمدن سازی نوین اسلامی» شبکه اجتهاد ۱۳۹۶

ه‍) مقالات در دست چاپ

 • «کاربست‌‏های ولایت امر در فقه»، پذیرش اولیه در دوفصل‌نامه علمی-پژوهشی معرفت سیاسی

 

پروژه تحقیقاتی:

 • نهادینه‌سازی ولایت‌‏مداری، مرکز بررسی‌‏های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۸۹ -۱۳۹۰)
 • عرفان‏‌های نوظهور و نظام سلطه، مرکز بررسی‏‌های استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۸۹-۱۳۹۰)
 • سیاست‏‏‏‏ گذاری پژوهشی، معاونت پژوهش حوزه‏‌های علمیه کشور (۱۳۸۹-۱۳۹۲)
 • عناوین ثانوی و فقه حکومتی، مؤسسه علمی اندیشه گذار (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
 • سبک زندگی در سیره نبوی، دانشگاه امام صادق (ع)- کانون اندیشه جوان (۱۳۹۱-۱۳۹۱)
 • مقایسه تطبیقی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر (ره) و میرزای نائینی (ره)، حوزه علمیه قم- پایان‏‌نامه سطح سه (۱۳۹۲-۱۳۹۳)
 • نقش فقه حکومتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، دانشگاه امام صادق (علیه‏‌السلام) (۱۳۹۳-۱۳۹۳)
 • مأخذشناسی فقه حکومتی مرکز علوم نوین اسلامی(۱۳۹۳)
 • فقه حکومتی و نظام‌سازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی (شورای توسعه فرهنگ قرآنی) ۱۳۹۴
 • نهضت حسینی از دیدگاه اندیشمندان انقلاب اسلامی، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۹۳
 • نحوه مواجهه معصومین با پدیده پوشش و بدپوششی، مرکز تحقیقات زن و خانواده، ۱۳۹۵

 

عناوین و افتخارات علمی

 • نگین انگشتری، جشنواره داستان نویسی دفاع مقدس (۱۳۸۶) رتبه دوم
 • رهزنان اتحاد، سومین جشنواره علامه حلی(ره) (۱۳۸۹) رتبه چهارم
 • چیستی و ضرورت نظریه‌پردازی در فقه حکومتی، همایش فقه حکومتی – مؤسسه امام خمینی(ره) (۱۳۹۱) برگزیده و ارائه شده در همایش
 • فقه حکومتی نرم‏‌افزار تحول در نهادهای اساسی، همایش ملی تحول در نهادهای اساسی- دانشگاه تهران (۱۳۹۱) برگزیده
 • امام هادی(ع) و افسانه رفع القلم، همایش ملی امام هادی (ع)- دانشگاه امام صادق (ع) تهران (۱۳۹۱) برگزیده
 • شهادت شاهراه ظفر، دومین جشنواره سالانه علامه عسکری (ره)- قم (۱۳۹۰) برگزیده
 • سبک زندگی در آئینه سیره نبوی (ص)، جشنواره ملی پیامبر اعظم (ص)- دانشگاه تهران (۱۳۹۱) برگزیده و ارائه شده در همایش.
 • مبادی و مبانی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری همایش ملی سبک زندگی- مؤسسه امام خمینی (ره)- قم (۱۳۹۱) برگزیده و ارائه شده درهمایش
 • ظرفیت‏‌های تمدن‌سازی فقه شیعه همایش بین‌‏اللمللی تمدن نوین اسلامی- جامعه‏‌المصطفی العالمیه (۱۳۹۱) رتبه سوم
 • سبک زندگی و سیره نبوی، همایش ملی سیره پژوهی- پژوهشکده تاریخ اسلام- تهران (۱۳۹۲) برگزیده
 • فریادگر وحدت دومین جشنواره سالانه علامه عسکری (ره)- قم (۱۳۹۰) برگزیده.
 • ظرفیت‏‌های تمدن‌سازی سیره نبوی، همایش بین‏‌المللی پیامبر اعظم- امور مساجد استان کرمان (۱۳۹۲) رتبه اول ارائه شده در همایش
 • سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری همایش ملی وقف (۱۳۹۲) شایسته تقدیر
 • پژوهش‏‌گر برتر مؤسسه امام صادق (ع) مرکز تخصصی علم کلام (۱۳۹۰) رتبه اول
 • پژوهش‏‌گر برتر دانشگاه باقرالعلوم (ع) دانشگاه باقرالعلوم (ع) (۱۳۹۲) رتبه اول.
 • مناسبات فقه و حکومت از دیدگاه مرحوم سلار دیلمی تبریز – دانشگاه تبریز (۱۳۹۳) رتبه اول ارائه شده در همایش.
 • جایگاه سبک زندگی در تمدن‌سازی اسلامی کرمان- دانشگاه شهید باهنر (۱۳۹۳) شایسته تقدیر.
 • سبک زندگی در آئینه سیره نبوی قم- ششمین جشنواره کشوری علامه حلی (۱۳۹۳) برگزیده بخش ویژه.
 • سبک زندگی نبوی قم- اولین جشنواره استانی علامه حلی (۱۳۹۳) شایسته تقدیر.
 • چیستی سبک زندگی یاسوج- دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۳) برگزیده.
 • بهانه‏‌های تکفیر، قم- همایش بین‌المللی پدیده تکفیر (۱۳۹۳) برگزیده.
 • مناسبات فقه و سبک زندگی همایش ملی سبک زندگی در دهه پیشرفت و عدالت (۱۳۹۳) برگزیده.
 • پژوهش‏‌گر برگزیده دانشگاه باقرالعلوم (ع) (۹۳) برگزیده.
 • پژوهش‏‌گر برگزیده مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) در سطح چهار فقه سیاسی (۱۳۹۴) برگزیده)
 • چیستی و جایگاه امت اسلامی در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی قم- همایش بین‌المللی امت اسلامی (۱۳۹۳) برگزیده.
 • فقه حکومتی شاخص حوزه انقلابی قم، همایش ملی حوزه انقلابی (۱۳۹۶) برگزیده
 • نقش فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی، قم- همایش بین‌‏المللی مناسبات علوم انسانی و تمدن اسلامی (۱۳۹۶)
 • جایگاه حضرت خدیجه در فرآیند تکاملی انقلاب نبوی، قم- همایش ملی صدف کوثر، ۱۳۹۵، برگزیده
 • تأثیر نوع حاکمیت در گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه‏‌های امام خمینی تهران، همایش بین‌‏المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر ۱۳۹۵، برگزیده
 • پژوهش‏‌گر برتر استان قم، ۱۳۹۴