آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی: استاد دروس خارج (اجتهاد)

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • ریاست اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (۱۳۹۰ – ادامه دارد)
 • رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه (۱۳۹۰- تا کنون)
 • ریاست شورای عالی انجمن‏‌های علمی حوزه‌های علمیه (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • ریاست کرسی علوم نقلی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (۱۳۸۸- ادامه دارد)
 • ریاست کرسی شورای علمی راه‌بردی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • عضو هیئت استفتاء دفتر آیت‌الله شاهرودی (۱۳۸۹- ادامه دارد)
 • سردبیر فصل‌نامه تخصصی قبسات (عربی) (ا۱۸۹- ۱۳۹۱)
 • مدیر مسؤول قصل‌نامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه فصل‌نامه علمی-پژوهشی حقوق اسلامی (۱۳۷۶- ادامه دارد)
 • عضو هیئت تحریریه فصل‌نامه تخصصی دین و قانون (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • هیئت أُمنا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • عضو اتاق فکر انجمن‌های علمی حوزه‌های علمیه و مدیریت حوزه (۱۳۹۲- ادامه دارد)
 • عضو مرکز مطالعات راهبردی (وابسته به جامعه مدرسین) (۱۳۹۰- ادامه دارد)
 • عضو علمی گروه قرآن و مطالعات زبان شناختی (دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) (۱۳۹۱- ادامه دارد)
 • عضو علمی شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله حاشیه (۱۳۹۱- ادامه دارد)
 • عضو هیئت مؤسس مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد آیت‌الله فاضل (مرکز فقهی ائمه اطهار(۱۳۸۸- ادامه دارد)
 • عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (۱۳۹۱- ادامه دارد)
 • ناظر علمی دوفصل‌نامه تخصصی تبلیغ و منبر (۱۳۹۰- ادامه دارد)
 • عضو شورای علمی مجمع التقریب مذاهب اسلامی (۱۳۸۹- ادامه دارد)
 • عضو کمیته علمی مدارج شواری مدیریت حوزه‌های علمی (۱۳۸۹- ادامه دارد)
 • همکاری علمی پژوهشی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم جهت تغییر کتاب مغنی، (۱۳۷۰)
 • همکاری علمی پژوهشی با مؤسسه امام خمینی(ره).
 • همکاری علمی پژوهشی با مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.
 • همکاری علمی پژوهشی با مرکز جهانی علوم اسلامی.
 • همکاری علمی پژوهشی با مرکز تخصصی تفسیر.
 • همکاری با صدا و سیما.
 • عضو شورای عالی مدرسه خاتم الاوصیا (۱۳۸۹- ادامه دارد)
 • نقد و بررسی دیه جراحات، سال ۸۹،‌ مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا.

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در حوزه

 • تدریس سطح یک از سال ۱۳۶۲
 • تدریس سطح دو از سال ۱۳۷۱
 • تدریس خارج اصول از سال ۱۳۷۵
 • تدرس خارج فقه از سال ۱۳۸۲
 • مرکز تخصصی تفسیر ۵ سال،‌ سطح دکتری
 • روش شناسی اجتهاد،‌مرکز فقهی ائمه اطهار یک سال سطح دکتری
 • فلسفه تفسیر،‌ مدرسه عالی خاتم الاوصیا(قم)

 

ب) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 
 • جرم شناسی،‌ دانشگاه تهران- پردیس قم، سطح دکترا
 • حقوق جزا دانشگاه تهران -پردیس قم، ۱۳۸۵، ‌دکترا
 • متون فقه جزایی،‌ دانشگاه تهران- پردیس قم،‌ نیمه دوم ۸۸، دکترا
 • قواعد فقه، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۶،‌ کارشناسی ارشد
 • فلسفه فقه،‌ دانشگاه جامع علوم اسلامی رضوی مشهد، ۱۳۹۰، ارشد و دکترا
 • مبانی فقه، دانشگاه معارق و علوم قرآن کریم، ۱۳۹۲، دکترا
 • فلسفه فقه (مقاصدالشریعه) دانشگاه ادیان و مذاهب (قم) ۱۳۹۲،‌دکترا

 

ج) فعالیت در پایان‌نامه‌ها 
ج ـ ۱) استاد راهنما
 • خودی و غیر خودی از دیدگاه قرآن/ حسن نقدیان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم،‌کارشناسی ارشد.
 • معاشرت زنان و مردان از دیدگاه قرآن و عترت/ حسن صادقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، کارشناسی ارشد.
 • بررسی تطبیقی مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت/ اسدالله توکلی، ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، کارشناسی ارشد
 • اللقیط و الضال در فقه/ مصطفی حیدری، مرکز مدیریت حوزه علمیه،‌ سطح ۳
 • راه‌کارهای حفظ دین در آیینه قرآن و روائیات/ احمدرضا مهدیه، ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، کارشناسی ارشد.
 • نقش عقل در اجتهاد/ محمد رضا محمد علیزاده، ، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی فم،‌ کارشناسی ارشد
 • غیبت در آیات و روایات اسلامی/ محمد رضا فرجی،‌ مرکز مدیریت،‌سطح ۳
 • احکام اختصاصی زنان در فقه/ محمود عاشورخانی،‌ مرکز مدیریت، سطح ۳
 • بررسی زیارت عاشوراء/ حسن اسدی،‌ مرکز مدیریت،‌ سطح ۳
 • اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق/ اسد باقرزاده،‌ مرکز مدیریت، سطح ۳
 • بررسی عوامل طلاق/ مرادی ابرقویی، مرکز مدیریت، سطح ۴
 • احکام فقهی اوراق بهادار/ سید عباس موسویان، مرکز مدیریت، سطح ۴
 • احکام جنین (عربی)/ عباس‌علی پیوندی، مرکز مدیریت، سطح ۳
 • معیار حجیت ادله احکام مستنبطه/ حسین رحیم‏ زاده خراسانی، مرکز مدیریت، سطح ۴
 • بررسی فقهی بازار بورس با تأکید بر ابزارهای مشتقه/ غلام‌علی معصومی‏ نیا، مرکز مدیریت،‌ سطح ۴
 • قاعده فراغ و قاعده تجاوز/ محمد حسین رجایی، مرکز مدیریت، سطح ۳
 • نکاح مسیار و ازدواج موقت/ محرم‌علی بیگدلی، مرکز مدیریت، سطح ۴
 • احکام مشترک حدود و تعزیرات/ حجت‏الله فتحی، مرکز مدیریت،‌ سطح ۴
 • بررسی احکام دفاعی اسلام از منظر فقه/ محمد رضا نورمحمدی، مرکزمدیریت، سطح۴
 • مطالبه تطبیقی قصاص مرد در برابر زن/ علی محمدی جورکویه، مرکز مدیریت،‌ سطح ۴
 • ثروت‌های طبیعی(بررسی فقهی اقتصادی)/ سعید فراهانی فرد،‌ مرکز مدیریت، سطح۴
 • فرهنگ نیکوکاری در پرتو وحی/ کمال‌ الدین نارنج، مرکز مدیریت، سطح۳
 • اصاله اللزوم/ محمد رضا جباران، مرکز مدیریت، سطح۴
 • آفرینش از دیدگاه قرآن و عهدین/ سید محمد شمس الدین، شورای مدیریت، سطح۴
 • نقش کار در تکامل زندگی فردی و اجتماعی انسان/ حسین جمالی زاده، مرکز مدیریت، سطح ۴
 • تأثیر علوم ادبی در فهم قرآن/ محمد فلاحی، مرکز مدیریت، سطح۴
 • نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی در بحث قطع/ مجتبی صالح کرمانی، مرکز مدیریت، سطح ۳
 • بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در عقد ازدواج/ محمدی ترک آباد،‌ مرکز مدیریت، سطح ۴
 • بررسی محدوده حرم مکه و احکام فقهی آن/ محمد تقی پاشایی، مرکز کدیریت، سطح ۴
 • بررسی نقش امیر المؤمنین(ع) در فتوحات اسلام/ حسین محمد قلی، مرکز مدیریت، سطح۳
 • مبانی فهم قرآن/ حسین نادری،‌ شورای مدیریت،‌ سطح ۴
 • نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی در بحث قطع/ مجتبی صانعی کرمانی، مرکز مدیریت، سطح۳
 • بررسی فقهی بازیگری زن در فیلم و سینما/ عباسی، مرکز مدیریت، سطح۴
 • قاعده تسامح د رادله سنن/ حسن اسدی، مرکز مدیریت، سطح۴
 • نقد و بررسی شبهات ادبی قرآن/ مرکز مدیریت، سطح۴
 • حجیت علم قاضی/ مهدوی فر، مرکز مدیریت، سطح۴
 • چالش‏های دیه زنان در فقه اسلامی، مرکز مدیریت، سطح۴
 • اعتباری سنجی فهم عرفی از مفاهیم قرآنی، دانشگاه قرآن و حدیث، دکترا
 • اجتهاد شخصیت حقوقی، مرکز مدیریت، سطح۴
 • بررسی جایگاه عقل در استنباط احکام، مرکز مدیریت، سطح۳
 • نقد و بررسی اندیشه‌های تفسیری معاصر در مسأله مشارکت سیاسی اجتماعی زنان، دانشگاه مفید، کارشناسی ارشد.
 • رحم جایگزینی از منظر فقه معاصر، مرکز مدیریت، سطح۴

 

فعالیت‌های همایشی

الف) ارایه سخنرانی در همایش‌ها
الف ـ ۱) همایش‌های داخل کشور
 • همایش دایره المعارف فقه مقارن (ناقد) ۱۳۸۶،‌ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نظرات کارشناسانه فقیه، (صاحب نظر) ۱۳۸۸، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • بررسی پیش نویس احوال شخصیه شیعیان افغانستان (ناقد)،‌ ۱۳۸۷، جامعه المصطفی قم
 • نشست علمی اساتید سطح عالی حوزه علمیه اصفهان، (سخنران) ۱۳۸۸
 • همایش فقه و نوآوری (سخنران) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • همایش ملی فقه هسته‌ای (سخنران و دبیر علمی) ۱۳۹۳،‌ تهران و قم
 • همایش اعتبار یا عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دوشیزه رشیده و بالغ، (سخنران) ۱۳۸۹، مشهد
 • همایش فقه هنر،‌ (دبیر)، ۱۳۹۴، قم
 • فقه امنیت و فقه امنیتی، (سخنران) ۱۳۹۵، مرکز فقهی ائمه اطهار،‌ قم
 • ظرفیت‌های پیشرفت، (سخنران)، ۱۳۹۵،‌ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران
 • نقش ادبیات عربی در فرآیند استنباط،‌ (سخنران)، ۱۳۹۳، قم.
 • فقه و مصلحت با تأکید بر حقوق جزا، (سخنران) ۱۳۸۹، پردیس قم
 • فقه سیاسی (ظرفیت‌ها و چالش‌ها)، (سخنران)،‌ ۱۳۹۰، پردیس قم
 • فقه و اقتضائات معاصر با محوریت فقاهت شیخ اعظم، (سخنران) ۱۳۹۳،‌ دزفول
 • جایگاه مصلحت در حل چالش‌های فراروی فقه (سخنران)،‌ ۱۳۹۱، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم
 • روش‌شناسی اجتهاد شیخ انصاری، (سخنران) ۱۳۸۹، دزفول
 • فقه متقن، (سخنران)، ۱۳۹۱، دانشگاه تهران.
 • تاریخ فقه شیعه،‌ (سخنران) ۱۳۹۳، جامعه المصطفی،‌ قم
 • فلسفه اصول فقه (سخنران) ۱۳۹۲، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
 • حقوق اسلامی و مصالح زمانه (سخنران) ۱۳۹۱، دانشگاه علوم قضایی، ۱۳۹۱
 • از فقه تا قانون، ( سخنران و رئیس جلسه) ۱۳۹۰، کنفرانس بین‌المللی، قم
 • فقه پیشرفت، (سخنران) ۱۳۹۲، کتاب‌خانه ملی، تهران
 • حکم اسلام و ادیان الهی در ارتباط با تولید، نگهداری بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی،‌(سخنران) ۱۳۸۹، تهران
 • متدولوژی اجتهاد آخوند خراسانی (سخنران) ۱۳۹۰، مشهد

 

ب ـ ۲) همایش‌های خارج ایران
 • بررسی علمی قانون احوال شخصیه افغانستان،‌ (ناقد)،‌ ۱۳۸۷،‌ دانشگاه کابل
 • سمینار علمی منهاج معرفت دینی (سخنران) لبنان.
 • وحدت اسلامی در مجمع‌الفتح الاسلامی (سخنران)، ۱۳۸۹، دمشق.

 

میزگردهای علمی

الف) میزگرد و سخنرانی در صدا سیما

 • مصاحبه هاى تخصصى در مورد آرایه‌هاى ادبى قرآن محل ارائه: شبکه چهار سیما در برنامه گنجینه وحى و برخى برنامه‌هاى دیگر
 • ظرفیت فقه در پاسخ‌گویی به مسائل نو، رادیو معارف، ۱۳۸۵، ۴جلسه.
 • گستره معارف(امام خمینی و فقاهت) سیما، ۱۳۸۶٫
 • تعبد و تعقل پذیری احکام دینی، رادیو، ۱۳۸۷، ۱۵ جلسه.
 • مجله حوزه (مباحث فلسفه فقه) سیما، ۱۳۸۶، ۲۴ برنامه.
 • بررسی ابعاد اعجاز قرآن، سیما، ۱۳۸۵٫
 • مرجعیت زن، سیما، ۱۳۸۵، ۲ جلسه.
 • شریعت نبوی و مصلحت، شبکه ۴، ۱۳۹۳٫
 • ارتداد، شبکه ۴، ۱۳۹۳
 • زن و شریعت نبوی، شبکه۴، ۱۳۹۳٫
 • چیستی شناسی فتوا و مبانی فتاوای اهل تسنن، رادیو، ۱۳۹۲
 • فقه هسته‌ای، شبکه۱ و شبکه قم، ۱۳۹۲٫
 • فقه هسته‌ای، رادیو معارف، ۱۳۹۲
 • ظرفیت های حوزه‌های علمیه در فرآیند تحول علوم انسانی، شبکه۴، ۱۳۹۲
 • مقاصدالشریعه، رادیو، ۱۳۹۱
 • فقه سیاسی، شبکه۴، ۱۳۹۰
 • امامت، شبکه قرآن، رمضان۱۴۳۲، ۳۱ برنامه.
 • اهداف و برنامه‌های انبیاء، شبکه قرآن، ۱۳۹۰
 • ظرفیت‌های رمضان، شبکه قرآن، ۱۳۹۱
 • دهه کرامت، شبکه قرآن، ۱۳۹۱

 

گفت‌وگوهای علمی

الف) گفت‌وگوهای علمی با اندیشمندان غیر ایرانی در ایران
 • قم، پروفسور عبدالله سعید، همکاری علمی ایران و استرالیا، ۱۳۹۱
 • قم، ملاقات با دکتر تکین، فقه و مصلحت، ۱۳۹۰
 • قم، خانم دکتر آرزو مهر علی از انگلستان، حقوق بشر، ۱۳۹۱
 • هیئت مذهبی آمریکا و اساتید دانشگاه میرلند، فقه هسته‌ای و عدالت جهانی، ۱۳۹۲
 • اساتید دانشگاه آتاتورک، تاریخ فقه شیعه، ۱۳۹۳
 • خانم دکتر یوا کوری از لیتوانی، عدالت و مصلحت، ۱۳۹۳

 

ب) گفت‌وگوهای علمی با اندیشمندان غیر ایرانی در خارج از ایران 
 • لبنان، مرکز دارالحکه، بررسی منابع تحقیق، ۱۳۸۳
 • مکه مکرمه، دکتربن غامدی، مبحث امامت، ۱۳۸۴
 • افغانستان، دانشگاه کابل، نقد فقهی قانون اساسی(احوال شخصیه شیعیان)، ۱۳۸۷
 • مالزی، اساتید و دانشجویان ایرانی مالزی، ظرفیت‌های وحدت در جهان اسلام، ۱۳۹۳
 • ایتالیا، جمع کاردینال‌ها، واتیکان، ۱۳۹۵
 • پاپ فرانسیس و کاردینال توران، واتیکان، ۱۳۹۵

 

کتاب‌ها

الف) گزیده کتاب‌های چاپ شده 
 • «فقه و مصلحت» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ ۱۳۸۸
 • «هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»، انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 • «نظارت بر تحقیقی موسوم به (نقد فقهى قانون مجازات اسلامى، بخش دیات)
 • «فقه وعرف» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی ۱۳۸۴
 • «فقه و عقل» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۱
 • «سلسبیل فى اصول التجزیه و الاعراب» نشر اسوه ۱۳۸۳
 • «مغنى الادیب» انتشارات حوزه علمیه. ۱۳۷۰
 • «جرعه‌ای از ادب قرآن: آموزش کاربردی ادبیات عرب»،‌ بوستان کتاب،‌ ۱۳۸۷
 • «فقه و عرف»، مرکز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌۱۳۸۰
 • «صراط: هدایت تحصیلی طلاب و دانش پژوهان»،‌انتشارات دارالفکر، ۱۳۸۴
 • «مقدمه علمی بر کتاب «مقصدهای شریعت»» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۸۸
 • «طراط اندیشه و عمل»،‌ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 • «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام قرآنی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 • «فقه و حقوق و قراردادها (ادله عام روایی)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی ۱۳۹۵
 • «مصادر فقه» جامعه المصطفی العالمیه، ۱۳۹۵
 • «فقه مسائل نوپیدا»،‌ اشراق حکمت، ۱۳۹۵

 

ب) کتاب‌های در دست چاپ 
 • کتاب «متدولوژی اخبار» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی تاریخ شروع ۱۳۸۳
 • کتاب «تعلیقه اجتهادی بر حاشیه عروه الوثقی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی تاریخ شروع ۱۳۷۰
 • کتاب «روش شناسی اجتهاد» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی تاریخ شروع ۱۳۸۸
 • تألیف و ناظر علمی کتاب «نقد قانون مجازات اسلامی (دیات)»،‌ مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه
 • کتاب «فقه (حقوق اسلامی) و پیشرفت»، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در کتاب‌ها
 • مقاله «نگاهی به بایدها و نبایدها در فقه(فقه و سیاست)، مقاله، مجموعه گفتگوها (دفتر چهارم) با عنوان درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی» ۱۳۸۳

 

ب) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی
 • «فقه و عقل» قبسات، ۱۳۷۹ – شماره ۱۵ و ۱۶
 • «اقتراح: مبانی معرفتی و کلامی فقه» قبسات ۱۳۷۹ – شماره ۱۵ و ۱۶
 • «قاعده نفی غرور در معاملات» اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۲ – شماره ۹
 • «قاعده نفی سبیل» مقالات و بررسی‌ها ۱۳۸۳ – دوره ۳۷، شماره ۴، ‌دفتر ۷۶٫
 • «گستره شریعت» قبسات۱۳۸۳ – شماره ۳۲
 • «مناهج عمده تحقیق در معارف دینی» قبسات، ۱۳۸۳ – شماره ۳۴
 • «نقش عقل در اجتهاد» قبسات/ ۱۳۷۹
 • «فقهِ هنر در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی» ‌ قبسات، دوره ۲۰، شماره ۷۸، ۱۳۹۴٫
 • «دین، شریعت و مصلحت» ،‌ قبسات، دوره ۱۶، شماره ۶۱، ۱۳۹۰
 • «با امام (ره) در تفسیر بسم الله» آینه پژوهش فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ – شماره ۷۹ ».
 • «امام علی و فقه» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌۱۳۸۱
 • «فلسفه فقه» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌۱۳۸۵
 • «نقش پدیده شناسی ازدواج در اذن ولی به نکاح دوشیزه رشیده»، ۱۳۸۹،‌مطالعات راهبردی زنان شماره ۴۸
 • «بازپوهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر»،‌۱۳۹۰، مطالعات راهبردی زنان، شماره۵۱
 • «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ۱۳۸۸، حقوق اسلام شماره ۲۲
 • «فلسفه الفقه» ۱۴۳۲، قبسات شماره۱
 • «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»،‌ ۱۳۸۹، حقوق اسلامی شماره ۲۴
 • «قاعده نفی غرر» ۱۴۳۲، قبسات شماره ۲
 • «دین، شریعت و مصلحت»،‌۱۳۹۰،‌ قبسات شماره ۶۱
 • «از فقه تا قانون»، ۱۳۹۰، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
 • «بررسی فقهی اطاعت زوجه از زوج» ۱۳۹۰، حقوق اسلامی ۲۹٫
 • «فقه تولید،‌انباشت و کاربرد سلاح های غیر متعارف»، ۱۳۹۲، حقوق اسلامی شماره ۳۸٫
 • «مشارکت در حرام و معیار استناد معصیت»، ۱۳۹۴، حقوق اسلامی شماره ۴۷
 • «ظرفیت‏های فقه در رویارویی با مسائل دنیایی معاصر»، ۱۳۹۵، اقتصاد اسلامی ۶۲
 • «بایسته‏های مفهوم شناسی در نصوص دینی»،‌۱۳۹۵، فلسفه دین شماره۲
 • «ماهیت و چیستی شناسی «فقه امنیت» و «فقه امنیتی»» ۱۳۹۴، حکومت اسلامی شماره ۴
 • «فلسفه قواعد فقهیه»، ۱۳۹۵، پژوهش های فقهی شماره۲
 • «ظهرو اطالقی آیات و رایات» ۱۳۹۵، حقوق اسلامی
 • «نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم» ۱۳۹۵، کاوشی نو در فقه شماره ۳
 • «آنالیز بقای عقلاء در رجوع جاهل به عالم به روش رفتارشناسی و مقایسه آن با رجوع مقلد به مرجع تقلید»،‌ ۱۳۹۴، فقه و اصول

 

ج) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی ـ تخصصی
 • «تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی» فقه و حقوق، پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ » (۲۴ صفحه – از ۹ تا ۳۲)
 • «اندیشه: مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق» فقه و حقوق، پاییز ۱۳۸۳ – شماره ۲ » (۲۲ صفحه – از ۱۱ تا ۳۲)
 • «فقه و مقاصد شریعت» محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار ۱۳۸۴ – شماره ۴۱ » (۴۱ صفحه – از ۱۱۸ تا ۱۵۸)
 • «ادله عمومی قراردادها» ۱۳۹۰، فقه اهل بیت شماره ۶۶-۶۷
 • «معیار ضمان»، ۱۳۹۱، شماره ۷۰- ۷۱
 • «نفی غرر مجله اقتصاد» اسلامی شماره ۹،‌۱۳۸۲
 • «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع» فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۵ – شماره ۸
 • «نظریه کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»،‌ فقه و حقوق، ۱۳۸۳ – شماره ۳
 • «تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح واقعی»،‌ فقه و حقوق، ۱۳۸۴ – شماره ۶
 • «قرآن کریم و قاعده احسان»،‌ فقه و حقوق، ۱۳۸۷ – شماره ۱۷
 • «همسان انگاری فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی یا فرزند طبیعی در احکام فقهی» (تقریرات درس)،‌۱۳۹۲، فصل‌نامه دین و قانون شماره ۱
 • «فلسفه احکام»،‌ ۱۳۹۳، دانشنامه فاطمی
 • «روش شناسی اجتهاد»،‌۱۳۹۱،‌فصل‌نامه تا اجتهاد پیش شماره ۳
 • «رابطه ادبیات و اجتهاد»، ۱۳۹۱، فصل‌نامه ره نمایه پژوهش
 • «دلالت یا عدم دلالت آیه لاتعاونوا بر حرمت تعاون بر اثم وعدوان»،‌۱۳۹۳، فصل‌نامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره ۱
 • «تحلیل همسانی زبان قرآن و قوم و پیآمدهای آن»، ۱۳۹۲، ذهن شماره ۵۴
 • «دلالت یا عدم دلالت«لاتعاونوا…» بر حرمت اعانت و تعاون بر اثم و عدوان»، ۱۳۹۳، قرآن، فقه و حقوق اسلامی شماره۱
 • «گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم»، ۱۳۹۴، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳
 • «روش‌شناسی کشف قلمرو سنت»، ۱۳۹۵، فصل‌نامه ذهن شماره ۶۵
 • «معنی لهو و حکه فیس ضوء النصوص الشرعیه و المتون الفقهیه»، پ۳۹۵، فقه اهل بیت شماره ۸۲
 • «تأثیر فقه بر شکل‌گیری پوشیه و شمایل‌های پیامبر ائمه در ایران عصر صفوی»، ۱۳۹۵،‌ الهیات هنر شماره ۴
 • «مبدأ و معادگرایی، فصلنامه فقه» «کاوش نو در فقه اسلامی» شماره ۱۷

 

د) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها
 • «مصاحبه در مورد کتب درسى حوزه و مسائل آموزشى آن» محل نشر: نشریه پگاه حوزه
 • «خطای ناویژه دانی» ۱۳۹۳،‌دوماه‌نامه گفتمان الگو شماره ۴
 • «روش شناسی اصول فقه مرحوم آخوند با تأکید بر کفایه الاصول»، ۱۳۹۲، گاه‌نامه خاتم الاوصیا،‌شماره ۶

 

و) مقالات مندرج در روزنامه‏ها و سایتها

 • «امام على (علیه السلام) و فقه» مؤسسه اندیشه نامه امام على (علیه السلام)

 

ارزیابی تحقیقات و آثار

 
 • «امکان سنجی فقهی استفاده از ..»، فصل‏نامه اقتصاد/ پژوهشگاه ، ۱۳۸۸
 • «چالش‌های فراروی فقه سیاسی»، گروه سیاست/ پژوهشگاه ، ۱۳۸۸
 • «حق اختیار معامله»، مؤلف:‌علی معصومی نیا، گروه اقتصاد/ پژوهشگاه، ۱۳۸۸
 • «توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی»، فصلنامه حقوق/ دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۶
 • «الافصاح»، حسن عالمی، مرکز مدیریت، ۱۳۸۸
 • «نظام جامع حقوق زن، محمود حکت نیا»، شورای زنان ریاست جمهوری، ۱۳۸۸
 • «رؤیت الزوجه»، محسن کشاورز، مرکز مدیریت، ۱۳۸۷
 • «تکامل از دیدگاه قرآن»، علی‌رضا فیض، مرکز مدیریت، ۱۳۸۳
 • «مبدأ وقت نماز»، حمید کمالی، مرکز مدیریت، ۱۳۸۳
 • «روش شناسی کلینی در کافی»، مهدی قربانی، مرکز مدیریت، ۱۳۷۹
 • «نقد نظریه ارش»، احمد حاجی ده آبادی، پژوهشگاه، ۱۳۸۵
 • «بررسی فقهی حقوقی جریمه حق التأخیر»، دارالحکمه
 • «الحاکم ولیّ الممتنع»، محمدرضا خرقانی، مرکز مدیریت، ۱۳۸۵
 • «نقد قانون مجازات اسلامی (دیات)» کار گروهی، مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه، ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳

عناوین و افتخارات علمی

 • پژوهش برتر «کتاب فقه و عرف» دبیرخانه دین پژوهان کشور
 • رتبه پژوهش شایان تحسین «کتاب فقه و عقل» جشنواره علامه طباطبایی
 • رتبه پژوهش برگزیده «کتاب فقه و عرف» کتاب سال حوزه
 • رتبه پژوهش شایان تحسین «کتاب فقه و عرف» جشنواره علامه طباطبایی
 • رتبه ارزنده و فرهنگ ساز «کتاب فقه و عرف» کتاب دین و پژوهش‏های برگزیده
 • کتاب سال سازمان تبلیغات اسلامی «کتاب فقه و عرف»
 • رتبه شایسته تقدیر جشنواره فارابی، «تحقیق مصلحت در فقه امامیه»
 • رتبه شایان تحسین علامه طباطبایی سال ۸۵ دوره سوم،‌«کتاب فقه و عرف».
 • اثر رزنده کتاب دین- سازمان تبلیغات اسلامی سال ۸۵،‌«کتاب فقه و عرف»
 • پژوهش برتر کتاب سال دین پژوهان سال۸۳،‌«کتاب فقه و عرف»
 • اثر برگزیده کتاب سال حوزه سال۸۵، «کتاب فقه و عرف»
 • پژوهش برتر کنگره دین پژوهان سال۸۳، «کتاب فقه و عرف»
 • رتبه شایسته تحسین، علامه طباطبایی دوره اول پ۱۳۸۱، «کتاب فقه و عقل».
 • اثر برگزیده علامه طباطبایی سال ۹۰، «کتاب فقه و مصلحت».
 • اثر برگزیده کتاب سال جمهوری سال ۸۹،‌ «کتاب فقه و مصلحت»
 • اثر برگزیده کتاب سال حوزه سال ۹۸ ، «کتاب فقه و مصلحت»
 • اثر برگزیده کتاب فصل سال۸۸،‌ «کتاب فقه و مصلحت»
 • کرسی «فقه و مصلحت»، سومین دوره فارابی سال ۸۹٫

طرح ابتکاری

 • فلسفه فقه، پژوهشگاه فرهنگ
 • فقه و مصلحت، پژوهشگاه فرهنگ