حجت الاسلام جعفر فلاح

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
 • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی ارشد مذاهب فقهی (سال ۱۳۸۹) و دکتری (در حال تحصیل دانشگاه جامعه المصطفی )
 • عنوان پایان‌نامه دفاع شده:

الف) کارشناسی ارشد:

 • مبانی فقهی آغاز ماه‌های قمری در مذاهب خمسه

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • استادحوزه و دانشگاه.
 • ریاست حوزه علوم اسلامی دانشگاه امیر کبیر تهران.

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در حوزه

 • سطح یک و سطح دو و سطح سه حوزه

 

ب) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 
 •  ادیان ومذاهب
 • جامعه المصطفی العالمیه قم
 • تخصصی تربیت مدرس قم

 

ج) فعالیت در پایان‌نامه‌ها 
ج ـ ۱) استاد راهنما
 • جامعه المصطفی العالمیه (حجتیه قم) 

 

ج ـ ۲) استاد داور
 • جامعه المصطفی العالمیه(حجتیه قم) 

 

فعالیت‌های همایشی

الف) ارایه سخنرانی در همایش‌ها
الف ـ ۱) همایش‌های داخل کشور
 • مؤسسه موضوع شناسی فقهی قم.
 • جامعه المصطفی العالمیه قم.
 • مرکز مطالعات فلکی ونجومی.
الف ـ ۲) همایش‌های خارج ایران
 • دانشگاه آیوتایا در تایلند.

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در کتاب‌ها
 • «زمان در قرآن»
 • مثنوی «حدیث عاشقان»
ب) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها
 • «نافه یا حنظل (نقد ادبی)»
 • «نعل وارونه»
 • «گفته‌ها ونوشته‌ها در مجله پاسدار اسلام»