حجت‌الاسلام امید ایزانلو

مشخصات تحصیلی

  • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
  • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی اقتصاد (سال ۱۳۸۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد (سال ۱۳۹۳) و دکتری اقتصاد (دانشجو در حال تالیف پایان نامه) (سال ۱۳۹۲).
  • عنوان پایان‌نامه دفاع شده:

الف) کارشناسی ارشد:

  • مبانی و راه‌بردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی.

ب) دکترا:

  • الگوی مطلوب فرهنگ اقتصادی در اقتصاد مقاومتی.

 

فعالیت‌های همایشی

الف) ارایه مقاله در همایش‌ها 
  • «سبک زندگی اسلامی راه‌کارها و راه‌بردها».
  • «حرمت ربا و سبک زندگی معاملات اقتصادی در اسلام».

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی ـ تخصصی
  • «تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی اسلامی». دو فصل‌نامه پژوهش‌نامه سبک زندگی، ۱۳۹۵،‌دوره دوم، شماره۲٫
  • «اقتصاد مقاومتی به عنوان مفهومی اسلامی».