حجت الاسلام مهدی سلطانی

مشخصات تحصیلی

 • تحصیلات حوزوی: سطح ۴
 • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی معارف اسلامی و جامعه‌شناسی (سال ۱۳۸۸) و کارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی (سال ۱۳۹۱) و دکتری فلسفه علوم اجتماعی (در حال نگارش پایان‌نامه).
 • عنوان پایان‌نامه دفاع شده:

الف) کارشناسی ارشد:

 • بررسی مناسبات انسان با جهان‌های اجتماعی از منظر حکمت صدرایی.

ب) دکترا:

 • بازخوانی انتقادی بازتاب مفهوم مدرن زمان در علم اجتماعی ماکس وبر از منظر حکمت متعالی.

مسؤولیت‌های علمی ـ اجرایی

 • معاون گروه علوم اجتماعی مؤسسه امام رضا دفتر تبلیغات اسلامی

فعالیت‌های علمی

الف) تدریس‌ در دانشگاه‌ها 
 • دانشگاه قم، عنوان درس: فقه مسائل جامعه‌شناسی سیاسی، دوره کارشناسی ارشد فقه سیاسی
 • مؤسسه امام رضا، درس‌های: فلسفه و روش در علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی تبلیغ، شبهات جدید کلامی، انسان‌شناسی در قرآن
 • دانشگاه باقرالعلوم، جامعه‌شناسی
 • دانشگاه امام صادق، نظریه فرهنگی صدرایی
 • علم دینی در دانشگاه‌های مختلف برای اساتید و دانشجویان

 

گزیده مقالات چاپ شده داخل کشور

الف) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی
 • «الگوی ساختار خانواده مطلوب از دیدگاه اسلامی»، مجله علمی ـ پژوهشی معرفت فرهنگی ـ اجتماعی، شماره ۷
 • «بازخوانی انتقادی جامعه‌شناسی پدیده‌شناختی بر مبنای حکمت متعالیه»، مجله علمی ـ پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی شماره ۹
 • «هویت و زن و مرد در نگاه حکمت اسلامی و دلالت‌های آن در طراحی نظریه‌ای درباب خانواده»، مجله علمی ـ پژوهشی اسلام و و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی، شماره ۳٫
 • «روش‌شناسی علم دینی ناظر به علوم انسانی»، مجله علمی _ پژوهشی معرفت فلسفی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۹۴
 • «بازخوانی انتقادی پراگماتیسم اجتماعی از منظر حکمت متعالیه»، مجله علمی _ پژوهشی دین و سیاست‌گذاری شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، زیر چاپ

 

ب) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی ـ تخصصی
 • «روش‌شناسی نظام فکری دکتر حسن حنفی»، مجله علمی تخصصی مطالعاتی اندیشه معاصر مسلمین، شماره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴، المصطفی.

 

ج) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها
 • علامه طباطبایی؛ نسبت‌گرای فرهنگی یا نسبیت‌گرایی فرهنگی(تأملی برکتاب ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ دکتر مصلح)، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره۱۸، تابستان ۱۳۹