آرشیو برچسب: انجمن اربعين حسيني اروپا

  • موضوع نشست: همکاری مؤسسه فتوح اندیشه با انجمن اربعین حسینی اروپا

    15 ژانویه 2020 / ساعت 11:51

    به گزارش معاونت اطلاع‌رساني مؤسسه تحقيقاتي فتوح انديشه: در ادامه سلسله برنامه‌هاي معاونت بين‌الملل و در راستاي تعامل و همکاري با ديگر مجموعه‌هاي فرهنگي فعال در عرصه بين‌الملل، نشستي با موضوع همکاري مؤسسه فتوح انديشه با انجمن اربعين حسيني اروپا با حضور مسئول انجمن و با ميزباني مدير و معاونان فتوح برگزار گرديد.