آرشیو برچسب: دوفصلنامه فقه دولت اسلامی

  • دوفصلنامه فقه دولت اسلامی

    19 ژوئن 2019 / ساعت 20:31

    به گزارش روابط عمومی موسسه فتوح اندیشه، معاون پژوهش این مؤسسه از انتشار نخستین شماره دوفصلنامه در حوزه فقه دولت اسلامی در آینده نزدیک خبر دادند.