آرشیو برچسب: فرهیختگان

  • عاشورای تاریخی یا عاشورای فرهنگی؟

    25 سپتامبر 2017 / ساعت 12:45

    جنس شعارها و پیام‌های امام حسین و دیگر شهدای کربلا به گونه‌ای است که شما هر تعریفی از سیاست ارائه کنید؛ حتی تعریفی حداقلی از سیاست این واقعه در آن جای می‌گیرد و وجه سیاسی پیدا می‌کند. کربلا صحنه سیاسی است؛ اصلا از آغازش سیاسی است.