آرشیو برچسب: فقه اجتماعی

  • جامعه و دولت مدرن در نسبت با فقه/ فقه اجتماعی چیست؟

    30 ژوئن 2017 / ساعت 21:53

    آیت‌الله میرباقری گفت: امام خمینی در منشور روحانیت‌ می‌گویند «استراتژی جهان را مستکبرین تعیین می‌کنند. فقه باید تعیین کند». امام می‌گویند موضوع ولایت، سرپرستی کل جامعه، بلکه جامعه جهانی است.
  • جامعه و دولت مدرن در نسبت با فقه/ فقه اجتماعی چیست؟

    22 آوریل 2017 / ساعت 15:23

    آیت الله میرباقری گفت: امام خمینی در منشور روحانیت‌ می‌گویند «استراتژی جهان را مستکبرین تعیین می‌کنند. فقه باید تعیین کند». امام می‌گویند موضوع ولایت، سرپرستی کل جامعه، بلکه جامعه جهانی است.