باتوجه به نقش و سهم بانوان در هویت‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی اسلامی و اثرگذاری بانوان نخبه و فرهیخته در تحقق این مهم و با نظر به خلأ موجود در خصوص کمبود فضاهای اختصاصی بانوان در راستای هم‌افزایی، مفاهمه و تعامل نخبگانی، پردیس خواهران موسسه مطالعاتی و پژوهشی فتوح اندیشه در نظر دارد تا بستری برای هم‌افزایی و هم‌اندیشی خواهران فرهیخته پژوهش‌گر و صاحب‌نظر حوزوی و دانشگاهی فراهم سازد. فعالیت‌های معاونت خواهران در سه رویکرد آموزشی ـ پژوهشی، تعاملی _ نخبگانی، اجتماعی و فرهنگی تعریف میشود که اقدامات ذیل برای پیش‌برد آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.
۱) مفاهمه و تعامل بانوان صاحب‌نظر و نخبه.
۲) جریان‌سازی و مدیریت علمی متناسب با نیازمندی‌های کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی.
۳) توسعه نگاه بانوان در مقیاس جهان اسلام در قالب رویکرد تمدنی.
۴) آموزش و توانمندسازی بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی.
۵) افزایش ضریب اثرگذاری خواهران نخبه در ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی جامعه.
۶) انجام فعالیت‌های پژوهشی با محوریت فقه دولت اسلامی و برگزاری نشست‌های علمی جهت آشنایی با جدیدترین نظریات و دیدگاه‌ها در سطح حوزه و دانشگاه.